Chúc bạn Hạnh phúc và Bình An

Trang sức dịp lễ Phật Đản

Lọc
Tràng chuỗi 108 hạt moonstone charm chày kim cang đôi  (VHM 188) Tràng chuỗi 108 hạt moonstone charm chày kim cang đôi  (VHM 188)
Xem nhanh
Trong Nhà
2,680,000₫
Tràng 108 hạt Bồ Đề bát vàng 8 li mix Bồ đề tinh nguyệt và charm sen bạc (TRS VHM 342) Tràng 108 hạt Bồ Đề bát vàng 8 li mix Bồ đề tinh nguyệt và charm sen bạc (TRS VHM 342)
Xem nhanh
Trong Nhà
750,000₫
Trong Nhà
8,380,000₫
Tràng hạt 108 hạt Trầm tốc 6 li mix Sen ngọc bích (TRS VHM 320) Tràng hạt 108 hạt Trầm tốc 6 li mix Sen ngọc bích (TRS VHM 320)
Xem nhanh
Trong Nhà
4,900,000₫
Tràng hạt 108 hạt Bồ Đề Kim Cang mix Hoa sen gỗ (TRS VHM 318) Tràng hạt 108 hạt Bồ Đề Kim Cang mix Hoa sen gỗ (TRS VHM 318)
Xem nhanh
Trong Nhà
480,000₫
Chuỗi vòng 108 hạt Thạch Anh Tím mix Moonstone charm Hoa Sen bình an (TRS VHM 276) Chuỗi vòng 108 hạt Thạch Anh Tím mix Moonstone charm Hoa Sen bình an (TRS VHM 276)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,680,000₫
Vòng tay, chuỗi tràng 108 hạt Bồ Đề tinh nguyệt tròn 8li mix mắt hổ xanh hoa sen bạc (TRS VHM 224 1)
Xem nhanh
Trong Nhà
680,000₫
Trong Nhà
750,000₫
Tràng hạt 108 hạt Mã Não Đen 6li mix charm cầu khắc Bát Nhã Tâm Kinh (TRS VHM 121) Tràng hạt 108 hạt Mã Não Đen 6li mix charm cầu khắc Bát Nhã Tâm Kinh (TRS VHM 121)
Xem nhanh
Trong Nhà
580,000₫
Tràng hạt Garnet 108 hạt 6li mix Moonstone charm Chày kim cang (TRS VHM 183)
Xem nhanh
Trong Nhà
2,380,000₫
Tràng hạt 108 hạt Mã Não Trắng 6 li mix charm Bát Bảo và đá Kyanite (TRS VHM 122) Tràng hạt 108 hạt Mã Não Trắng 6 li mix charm Bát Bảo và đá Kyanite (TRS VHM 122)
Xem nhanh
Trong Nhà
860,000₫
Tràng hạt 108 Hạt Mã Não Đỏ 6 li mix Inlay Mắt Phật (TRS VHM 120) Tràng hạt 108 Hạt Mã Não Đỏ 6 li mix Inlay Mắt Phật (TRS VHM 120)
Xem nhanh
Trong Nhà
680,000₫
Trong Nhà
350,000₫
Lắc tay Hoa sen khắc Bát Nhã Tâm Kinh - Trí tuệ và An vui (TRS VONG 075) Lắc tay Hoa sen khắc Bát Nhã Tâm Kinh - Trí tuệ và An vui (TRS VONG 075)
Xem nhanh
Trong Nhà
2,190,000₫
Trong Nhà
480,000₫
Mặt dây chuyền Hoa sen xanh đồng điếu Bạch Ngọc (TRS VHM MATDC 003) Mặt dây chuyền Hoa sen xanh đồng điếu Bạch Ngọc (TRS VHM MATDC 003)
Xem nhanh
Trong Nhà
680,000₫

Sản phẩm đã xem