Vào nhóm Zalo

Link vào Lớp học sẽ được gửi trong nhóm ZALO
Nếu bạn không vào nhóm ZALO,
bạn sẽ không học được.

Vào nhóm ZALO còn để nhận lịch học
và các tài liệu liên quan miễn phí

Vào nhóm ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa

Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00

CHÚ Ý: Nếu không vào được NHÓM ZALO, hãy bấm nút này vài lần

BẤM VÀO ĐÂY VÀO NHÓM HỌC KÍN TRÊN ZALO