Chúc bạn Hạnh phúc và Bình An

Vòng tràng hạt

Lọc
Chuỗi vòng 108 hạt Thạch Anh Tím mix Moonstone charm Hoa Sen bình an (TRS VHM 276) Chuỗi vòng 108 hạt Thạch Anh Tím mix Moonstone charm Hoa Sen bình an (TRS VHM 276)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,680,000₫
Tràng 108 hạt Bồ Đề bát vàng 8 li mix Bồ đề tinh nguyệt và charm sen bạc (TRS VHM 342) Tràng 108 hạt Bồ Đề bát vàng 8 li mix Bồ đề tinh nguyệt và charm sen bạc (TRS VHM 342)
Xem nhanh
Trong Nhà
750,000₫
Tràng chuỗi 108 hạt moonstone charm chày kim cang đôi  (VHM 188) Tràng chuỗi 108 hạt moonstone charm chày kim cang đôi  (VHM 188)
Xem nhanh
Trong Nhà
2,680,000₫
Tràng hạt 108 hạt Bồ Đề Kim Cang mix Hoa sen gỗ (TRS VHM 318) Tràng hạt 108 hạt Bồ Đề Kim Cang mix Hoa sen gỗ (TRS VHM 318)
Xem nhanh
Trong Nhà
480,000₫
Trong Nhà
750,000₫
Tràng hạt 108 hạt Mã Não Đen 6li mix charm cầu khắc Bát Nhã Tâm Kinh (TRS VHM 121) Tràng hạt 108 hạt Mã Não Đen 6li mix charm cầu khắc Bát Nhã Tâm Kinh (TRS VHM 121)
Xem nhanh
Trong Nhà
580,000₫
Tràng hạt 108 Hạt Mã Não Đỏ 6 li mix Inlay Mắt Phật (TRS VHM 120) Tràng hạt 108 Hạt Mã Não Đỏ 6 li mix Inlay Mắt Phật (TRS VHM 120)
Xem nhanh
Trong Nhà
680,000₫
Tràng hạt 108 hạt Mã Não Trắng 6 li mix charm Bát Bảo và đá Kyanite (TRS VHM 122) Tràng hạt 108 hạt Mã Não Trắng 6 li mix charm Bát Bảo và đá Kyanite (TRS VHM 122)
Xem nhanh
Trong Nhà
860,000₫
Tràng hạt 108 hạt Trầm tốc 6 li mix Sen ngọc bích (TRS VHM 320) Tràng hạt 108 hạt Trầm tốc 6 li mix Sen ngọc bích (TRS VHM 320)
Xem nhanh
Trong Nhà
4,900,000₫
Tràng hạt Garnet 108 hạt 6li mix Moonstone charm Chày kim cang (TRS VHM 183)
Xem nhanh
Trong Nhà
2,380,000₫
Tràng hạt, Vòng cuốn 3 Bồ Đề Bát vàng mix mã não 6 li, charm inlay khắc om mani peme hum (TRS VHM 342 1) Tràng hạt, Vòng cuốn 3 Bồ Đề Bát vàng mix mã não 6 li, charm inlay khắc om mani peme hum (TRS VHM 342 1)
Xem nhanh
Trong Nhà
650,000₫
Vòng cuốn 4 Thạch Anh Tím 6 li mix Thạch Anh Hồng charm Hoa Sen (TRS VHM 277) Vòng cuốn 4 Thạch Anh Tím 6 li mix Thạch Anh Hồng charm Hoa Sen (TRS VHM 277)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,380,000₫
Vòng Garnet 6 li cuốn 3 mix charm trụ Bình An Om Mani Padme Hum (TRS VHM 130) Vòng Garnet 6 li cuốn 3 mix charm trụ Bình An Om Mani Padme Hum (TRS VHM 130)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,980,000₫
Vòng Kyanite 5 li cuốn đôi mix Moonstone charm hoa sen (TRS VHM 317) Vòng Kyanite 5 li cuốn đôi mix Moonstone charm hoa sen (TRS VHM 317)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,380,000₫
Vòng Moonstone 5 li cuốn đôi mix Thạch anh dâu tây, charm nút thắt cát tường (TRS VHM 157) Vòng Moonstone 5 li cuốn đôi mix Thạch anh dâu tây, charm nút thắt cát tường (TRS VHM 157)
Xem nhanh
Trong Nhà
1,080,000₫
Vòng tay tình yêu đích thực - Đá garnet 4 li cuốn 3 mix charm Om mani padme hum ( VHM 130-1 ) Vòng tay tình yêu đích thực - Đá garnet 4 li cuốn 3 mix charm Om mani padme hum ( VHM 130-1 )
Xem nhanh
Trong Nhà
860,000₫

Sản phẩm đã xem