Chúc bạn Hạnh phúc và Bình An
Ý nghĩa của việc đọc Nam Mô A Di Đà Phật và Om Mani Padme Hum

Ý nghĩa của việc đọc Nam Mô A Di Đà Phật và Om Mani Padme Hum

Trong Nhà
Th 5 18/08/2022 4 phút đọc
Nội dung bài viết

Hỏi: Em có thói quen đọc Nam Mô A Di Đà Phật và có cảm giác rất bình an khi đọc câu đó. Vậy em có nên đọc Om mani padme hum? Có gì khác giữa hai cách đọc?

Đáp:

Nam Mô A Di Đà Phật là con xin quay về và nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, nghĩa là xin đi theo Đức A Di Đà. Xin đi theo không đơn giản theo nghĩa đen là sau này khi chết con sẽ lên cõi Phật vì Ngài ở cõi Phật, mà đầy đủ hơn là con xin làm theo những lời Ngài dạy, nghĩa là làm điều tốt.

Đọc Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nhắc nhở mình làm những điều tốt, hướng về Phật Pháp, hướng đến sự giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật là một câu niệm Phật, niệm danh hiệu Phật.

50e10028 8ac7 4748 bd16 7b04eb2072ba

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm danh hiệu Đức Phật.

Khi nhắc đến danh hiệu Phật mình có rất nhiều công đức và đồng thời cũng được che chở rất nhiều.

Còn thần chú hay tâm chú là gì? Mỗi vị Phật khi giác ngộ đều có một câu gọi là tâm chú của mình. Đức Phật Thích Ca có câu riêng của Ngài, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có câu của Ngài, Ngài Milarepa – một Thánh tăng Tây Tạng khi giác ngộ cũng có.

Câu tâm chú là tập hợp tất cả sức mạnh của một vị Phật. Khi Ngài đọc lên, tất cả chư Phật mười phương đều nói là: “Ta ban phước cho câu thần chú hay câu tâm chú này, và câu tâm chú này có sức mạnh như sức mạnh của ta.”

Một câu tâm chú là đại diện cho một vị Phật nhưng cũng đại diện cho các vị Phật khác. Sức mạnh câu tâm chú mang ý nghĩa khác.

Câu tâm chú là toàn bộ sức mạnh của một vị Phật cũng như các vị Phật khác được kết nối đến với mình và tỏa ra môi trường xung quanh làm lợi ích cho mọi người.

Ngoài lợi ích cho mình còn lợi ích rất nhiều cho mọi người xung quanh, nên muốn giúp mọi người, nên đọc một câu tâm chú. Khi đọc Nam Mô A Di Đà Phật là người đi theo Phật, nhưng khi đọc Om mani padme Hum thì nhận năng lượng và sức mạnh Đức Quán Thế Âm và lan toả ra môi trường xung quanh cho những người khác nên câu này có sức mạnh rất lớn.

Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không vấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là làm theo đúng lời Phật dạy thì cũng là tu hành. Nếu hiểu Nam Mô là con xin quay về nương tựa vào Phật thì sẽ làm theo đúng lời Phật dạy và cũng sẽ tìm đến sự giác ngộ, đây là một cách tập tốt.

om mani padme hum 1 e1511152256541

Hai cách đều tốt, nhưng những người đi vào đời nên Om mani padme Hum. Vì khi tiếp xúc nhiều người, đọc câu này rất nhiều lợi ích cho những người xung quanh.

Thần chú giống như chìa khóa. Ví dụ, trong căn phòng này sóng radio phủ đầy xung quanh, nhưng nếu không có tần số sóng 95MHz thì không thể nghe âm nhạc được, và không giúp những người xung quanh nghe được. Dù sóng radio đầy phòng này nhưng âm nhạc không vang lên được.

Cũng như vậy, năng lượng của chư Phật đầy trong vũ trụ, không có chìa khóa để mở ra thì mình không nhận được. Câu thần chú là chìa khóa, câu thần chú Om mani padme Hum là chìa khóa để nhận năng lượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trích trà đàm: “Hiểu Nghiệp mới thành công, tùy Duyên nên Hạnh phúc” – Sài Gòn 2012.

(Nguồn: Trà Đàm Trong Suốt)

Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Th 6 09/12/2022 1 phút đọc

Bát Nhã Tâm Kinh là bộ kinh đặc biệt của nhà Phật chỉ thẳng vào Trí Tuệ tuyệt đối, chỉ thẳng vào Trái tim của Sự... Đọc tiếp

Tuệ Trung Thượng Sĩ là ai?

Tuệ Trung Thượng Sĩ là ai?

Th 6 09/12/2022 1 phút đọc

Tuệ Trung Thượng Sĩ tên thật là Trần Tung, sinh năm 1230 – mất năm 1291, quê ở Nam Định. Ngài là anh ruột của Hưng... Đọc tiếp

Bám chấp và dấu hiệu của sự bám chấp?

Bám chấp và dấu hiệu của sự bám chấp?

Th 3 23/08/2022 10 phút đọc

Khi mình quen với cái gì rồi thì mình muốn nó tiếp tục được như vậy – đã tốt phải tốt mãi, đã sung sướng phải... Đọc tiếp

Tại sao trong lòng thoải mái thì mình dễ gặp hoàn cảnh thoải mái, và ngược lại?

Tại sao trong lòng thoải mái thì mình dễ gặp hoàn cảnh thoải mái, và ngược lại?

Th 5 18/08/2022 6 phút đọc

Trong vũ trụ, những năng lượng cùng loại sẽ tìm đến với nhau, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Theo đó, nếu trong lòng... Đọc tiếp

Nội dung bài viết